Đơn hàng Viện Môi Trường Nông Nghiệp

vien moi truong e1600400798200

Viện Môi trường Nông nghiệp là viện thành viên của Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam được thành lập ngày 10 tháng 4 năm 2008 theo Quyết định số 1084/QĐ-BNN-TCCB của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT. Chức năng nhiệm vụ của Viện được Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp vả PTNT giao tại Quyết định 67/QĐ-BNN ngày 27 tháng 5 năm 2008 và được điều chỉnh bổ sung trên cơ sở mở rộng phạm vi hoạt động và cơ cấu lại các đơn vị nghiên cứu chuyên môn và vùng theo Quyết định số 3175/QĐ-BNN-TCCB ngày 26 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT.

✨ Đơn hàng của Viện Môi Trường Nông Nghiệp:

Sản phẩm: Áo somi Đoàn dài tay
Chất liệu: Lon Nhật
In: Sau lưng
SL áo: 30 áo

✨ Hình ảnh đơn hàng:

Đơn hàng Viện Môi Trường Nông Nghiệp

Website Viện Môi Trường Nông Nghiệp: http://iae.vn/Home

Viện Môi Trường Nông Nghiệp

Xem thêm:

Đơn hàng Viện Môi Trường Nông Nghiệp

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *