Cách tính giá tiền in áo đoàn

mua ao doan thanh nien

1. Khái niệm maket: Maket là bản vẽ mẫu, bản thiết kế mẫu, mô hình mẫu… khách muốn in.

2. Các trường hợp in.

☼ Một điểm in: Có thể là in sau lưng, in ngực hoặc in vai

ao doan thanh nien 1

☼ Hai điểm in: Có thể là in sau lưng + in ngực (hoặc in vai)

ao doan thanh nien 2

☼ Ba điểm in: Có thể là in sau lưng + in ngực + in vai

ao doan thanh nien 3

3. Cách tính tiền in

☼ Đơn hàng dưới 25 sản phẩm

  • 1 maket + màu trắng: 150k / cả đơn hàng.
  • 2 maket + màu trắng: 250k / cả đơn hàng.
  • 3 maket + màu trắng: 350k / cả đơn hàng.

☼ Đơn hàng trên 25 sản phẩm

  • Maket trước ngực = 5k / màu trắng
  • Maket vai = 5k / màu trắng
  • Maket lưng = 6k / màu trắng

In màu: Thêm 3k/ 1 màu in.

4. Ví dụ cụ thể

ao doan thanh nien 2

Đơn hàng in 30 áo, in sau lưng và trước ngực + in 1 màu:

– Tiền in sau lưng: 6k / 01 áo.
– Tiền in trức ngực: 5k  / 01 áo.
– Tổng tiền in / 01 áo: 6k + 5k = 11k.

– Tổng tiền in cả đơn hàng 30 áo: 11k * 30 áo = 330k / cả đơn hàng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *