Đơn hàng FYU Bằng Mạc (FTU)

FYU Bằng Mạc

Đội tình nguyện FYU Bằng Mạc trực thuộc Ban Đối ngoại ĐH Ngoại Thương (FYU) được thành lập ngày 09/11/2017 theo quyết định của Hiệu trưởng Trường ĐH Ngoại thương.

Bên cạnh công việc tham mưu giúp nhà trường trong việc quản lý và tổ chức thực hiện công tác truyền thông, phát triển thương hiệu, quan hệ đối ngoại và thu hút nguồn tài trợ, kết nối cựu sinh viên,… thì Ban Đối ngoại ĐH Ngoại Thương (FYU) còn có một đội tình nguyện năng nổ, nhiệt tình, đã có nhiều chương trình giúp đỡ bà con vùng sâu vùng xa, tổ chức mùa hè xanh tình nguyện với những hoạt động thiết thực,…

✨✨ Đơn hàng của Đội Tình nguyện FYU Bằng Mạc – Trường ĐH Ngoại Thương:

Loại áo: Áo Somi Đoàn cao cấp, mác dệt
Chất liệu: Pangrim Hàn
In: Sau lưng
SL áo: 65 áo

✨ Hình ảnh đơn hàng của Đội Tình nguyện FYU Bằng Mạc – Trường ĐH Ngoại Thương:

cFipZ WCx22irlARSox7OAiOfj02SWLRNfx6jAex8Updag7rMG3pV1BzthWUOYfjrHt8wAHSErdryzR5Dk0KJdyj27YTYUwa nXjJu2xQCG8UhcVa7QehV9Ao3aiESQ3MhpZylAjwJr2pg9tJAz6TrKNCqtq4EWWvS3CjO mYuDqqExV7Ai4RBpvBbMdFIEU40j0XK w 3sQljzx20RHKz3rWBWsM rijkFdZ18 KZSQNg01A5Zq9vcmlXHryVuCz8TYdZkJMWIPL5gEXkPKOR1PVHn9UTo7S6yTYIrAFigS4uqEBAjr9v3K8oK9pdNJrBnJvP DdtLQ9NjK0k8zRcC KSgn7TbRqsjHdRqo5XH 3TAOtoMteEQdt5 VQspSW0hw3VPojsDnFZJRYNmDPA8SYGaISL5MfbLB7gTvndx0bVWHCMQPz4omTl8NRIcy7AvpYhb59ygwvJGlDDfbtLIvI7PaWzoeIbuZNKwOT6VuSj5pi heKYbo1dhuI 5AlO1RfOUeXHEUye6aozOzb95XkCqocDtJl5QinlzLzzIqG9TjNeJAEsf3207nQ 3Svmo4lCsOfxbcrzzj LhM Yme MDpkeCMfByD i4sKRB0kV9tPmZ0H9QOuAZ51 mX3gOmR48oft6o8hGL7oJI85 d6orCel52ZzKD6THiM58Rk56IB3m5WCrMNYBM4I9Hzlp9 XLA hhQVy9dlSKUDzaA=w1158 h651 no

bFwANeGB0r4tKb2I21Yyr82BOK4YZ9r4jJ6VACAr3szmk2FJVN0v8K hgUmiQ LLW0 LgjDu86jMfhlmhSSDALT3b XQPmBZsnMlt2fcyp RGmhZPgbOR6MrAKzvj ualqJdfAgCayx5sIHlGTxY9vdBzW3neQBtInKdXH9Gol MNcZqKrCkJYDvuNuXV0W 7fMVCxHl0UwVZiB7UXVNlY WaXrNsU4iP0Bp1oOtdhjx8gAncuUkYx DfCJX 181GpRrcZCu0 TmOcES2 geNnmLzJanacAVvUVSeAJy2JFUhiLUDMnAjKoVf1nL8opUc2 c hOZhGb2WhJesaPaMuSF97FMOqoS1qj0TnxF TCsrokUzeiAVQmR86ctyLdzOIDc9PXF4HBGN4PffZjju0VQ o1ZavHi oQOo3Y1DXqH9D6xkETJ4FgSk2ywCY omwiwt 3dQuZdlPFOnPVdwtZZNuTJFmaiZE XoLAno4 PpqDlWgZBrbTNLyR9kKVd7qwXyYhHy70izoShZeHnjw0nZ jIhTK VG 5kooAFAUJ0NdzYjdlCmvVxnI9nOB16SRkQyUX5HDlhuBuWx0gCZ5YIzisCgDq3wTLOZm8ifgt5TYLlsU a8rpwfq Vit6hMN2wZPTyVktzwhTjcuzYjk278CyK9umQlsiqSDN1RT9okQfGrS8dGg0Df05xc6C8Juam8nPf3zbKI6K cJaMTmW=w1158 h651 no

FYU Bằng Mạc

Xem thêm: 

SySHUSiff4UIJ8oDMFXJasLvIzskbsjsaVhlP465U9H8Z Ot93afTjgRnLi Lymc mzFok7lXGe lk6mD4On mOOb7VRH6PgLH7dV83zhQ NSlUD 0BkGj1PBvlzWDFIwNzQI0VqCDVSNT6lZA8QzPuF2Qdv6N9rH29PmJ94p M83knjg0Tc6cmjFBLEP5coxLJaCm7jteUuUFLNVOxT9 ckP8zvEvE6IYj1qYP6woZ6EfADB2 Bhr9GCuTkOxjdo0GIt3KneM4Iu 3yqwXXMprPm71tXqLjDxa0g3MtkIH3TUCqp 4TNrEhUs82U2ZQkyug7Id0vdVrdd5d5HoRGrBNPFAYBZsNhX 2Y23ACbx7KALFA37snCqYYWnKchAHAepj0DAhnFUWxGkcio1I7XZxo6uHvGf42PtIE1R KB7SQNBlz 4TJZix WUheoeXdCSTHYvIj1ZaXZ8LnFDmhbLZW8HEhk 8LGF9iTtvWk6u53busneUhWdnxACW9DiqvhNdttz0l7XVu8icl0D13 h6kUJYlIhD1DmBjuz bmsGPuNBvoiyCsu3u4pwFtXS6DkEpDP9ICENnUrfFF6Pq GjZtqjuyTrOeq8UB3Ycnciq0 xb0AmpXOipGIqLs82fwQB44vpbHLxTXUu3IFnwOe6Iq72frbCsKK7b1u0rmARJ3hh0sonarJ1dIrnL2IsXTWFws6cZzPRig4kHcTVRUe=w1158 h651 no

FYU Bằng Mạc

Đơn hàng FYU Bằng Mạc

Đơn hàng FYU Bằng Mạc (FTU)

OwnFPKcIh I4XHPWe PxEnstBkKgDmD4032S5VduXXhYpmxbW7TZhoLUEcpxIChwDiOLHbgvr0dkkSj491EzA9kbzW2cbpwklXLUy7XNw77frAuDGTdPgg ysdvp4u0aJQDy0KkR1cU 6nb cPTFnLgHn2s896uxe 2Koyf5FrGzlcphI4kj6Ubi3cJFmebWex76nh3TGpUg2fvhb2e9gJt6n llpTkZ4ZaAihjk5hAuj2Edi4fE7m5auSiVDSUK56VyJh7toalqNhEY3q7BsJsNHp7B0LP CAhN1O 0VE3yOHUgsTdDkrGHCw61op9RhcCJbcrH6GlEBwNwwAR1H5eMH06ITjLd2h0H kCB aQCBdw9Kgxyg5aSi63vP5EoBNTl eF FTOoZ7Ydy8pcnKx1FouvUr T gDXILo8smpBxV5LGAJVZfItW2gYySpsAJlmC2lPq7mTQ37nS46iDxvv7McVj1WipabIylPS5Eovcc3mj3MXjttv0NYdJG tvYgUeML8Xya 3MtwscJ5aoVNAWW84wdAtNsXIdZpy sLBLUBk9z74GH RNUtk5JoJF 4vfvLSsaISePAVUvbk5u0P4ZMp1zDX9ev 9BldfRp2BVzRM7h8Fjwf VyX1oDqPhAvkbCVVMN0zZkmd5XW2W5pxwQkjy8OcQjv6B5eh6Wk xWTgTqmF3XeeFyDhiEfda1Wn i8SX JbNn 9uzvwQ=w1712 h963 no

=======✨=======
===  XƯỞNG ÁO ĐOÀN THANH NIÊN  ===

– Sản phẩm chất lượng, giá cả hợp lý –
– Chuyên nghiệp trong thực hiện đơn hàng –

Xưởng Áo Đoàn Thanh Niên tự hào là đơn vị đặt hàng Online áo đoàn đầu tiên tại Việt Nam với hơn 10 năm kinh nghiệm chuyên sỉ, lẻ các loại áo đoàn thanh niên giá tốt tại HN và TP.HCM.

2 những suy nghĩ trên “Đơn hàng FYU Bằng Mạc (FTU)

  1. Pingback: Đơn hàng Đội tình nguyện Ninh Bình - Xưởng Áo Đoàn Thanh Niên

  2. Pingback: Đơn hàng CLB Thể thao (FTU) - Xưởng Áo Đoàn Thanh Niên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *