Đơn hàng FYU Nhân Lý – FTU

fyu Nhan Ly

Đội tình nguyện FYU Nhân Lý trực thuộc Ban Đối ngoại ĐH Ngoại Thương (FYU) được thành lập ngày 09/11/2017 theo quyết định của Hiệu trưởng Trường ĐH Ngoại thương.

Bên cạnh công việc tham mưu giúp nhà trường trong việc quản lý và tổ chức thực hiện công tác truyền thông, phát triển thương hiệu, quan hệ đối ngoại và thu hút nguồn tài trợ, kết nối cựu sinh viên,… thì Ban Đối ngoại ĐH Ngoại Thương (FYU) còn có một đội tình nguyện năng nổ, nhiệt tình, đã có nhiều chương trình giúp đỡ bà con vùng sâu vùng xa, tổ chức mùa hè xanh tình nguyện với những hoạt động thiết thực,…

✨✨ Đơn hàng của Đội Tình nguyện FYU Nhân Lý – Trường ĐH Ngoại Thương:

Loại áo: Áo Somi Đoàn, mác dệt
Chất liệu: Pangrim Nội Địa
In: Sau lưng, màu trắng
SL áo: 60 áo

✨ Hình ảnh đơn hàng của Đội Tình nguyện FYU Nhân Lý – Trường ĐH Ngoại Thương:

gR5P18DA9kyLuaQv4iUGqNsHcU717h8 4xbi6EFuhyiD3AbBaHeMYY1hrtXoO6I4BuWNMUy3 ma0CYWbftEjU35SUj5of1m XOYUQcds9ASIjXoelSXROQ jEMOJEEPmPdGlBw0LIb JiJ B5eNdx9lgIuM4RvCjmA1gXESr2CCiM1QL3ytpY4xwoky2dCDXHaZO3kpI1UxbOwmlluALYcMDpt6MbtrI38ouMRxmpX2KkTa1lW 0anpphfEcTf1rHarifdf6 7s3JMcTXZXI7OQCF3eL99l8Te3mh9zHqbtxTqs8tJXqg3DEp7Mztb7OFXOrh7TRgc3GRX7RS6PQpDlypbqgR8cLGS9 XZzLINJBIFIWnM9W7Nsy23uJVuQg x2SkxeQjo2e5LdO R97kpYcsiRFfqalE5kCpEEedjuppUjvXYS5ZO1p vRbmronuyR4MtbGvuJsMYvEyD4jRxMREQbjDz67O3kIfq7vZNtYBrI7TzgRHMdFEhp2X8vHXQ2RiUBTnuI3bt P 5A1fikdy0g7yTH7Wt Y5kRy7EMXf3UbkPoIUbnTqekpbgKNStHzQ5rJ9w8YNXNWwsiAVYiTzamPbBc9uayUX cfYW4qmfm3Zw6d2Q2lfqPwB7CtX6tlnHr6zRQuxVcvnLfq 963 a4IfA45 b0cW S OE7F419w Yazpv4ErBzqvQTBOxSTme2ujnMt09nR4aM5b8e=w1158 h651 no

8VomoTVd5J7Tj7PvRmw0RsLC8MuxaCmx64anTLG TXxSdrheGxGXFEIV6TE l09SulzCPQcmL0RldqMPksinK5p1VV3q0cJ0ZCyqb2SLJtgEfdq0l4MUcxjHhQ9IcUU0DMD1d9hOXuvygNE9fZU76oVmZO5VTjkilFQjZnn w7UqjmWkb7Q8AdDFUoYJhfdeIjQ694TjMsoThXb13O5nzVwMurTra68MVfKVaXBw6U631X akAoHYB2cJnQRYheB2vpEzWvkKf EeasbNivOpaLqXNzHS LxODK9naF6mFifdko8iDeUZM7jkJT9beqP0BkTzhkqW boaTiq vqTCEkI0bY aR4MWjW92DVQdLZcpqlaRBUAdRfIIAvQ5drbUtIrIjKgg0 xXwCG3sq1fCStfuBj39u2hFXVVJhm1kKYRZguQLbYIS351kM0iqhhCjFJY9WPy0gfZW6zUii73j9jP3iXVlV7Q2zRwp WmX4amILlFOXWD1Ld4ibKWI5hnq0Fpf9W8ijq4TLbF0tGCSvtXG7CTBceyRf79Rc0fw PvpElkMqbVE6 uLarFaZemUXlzODr3M5phUpJbO8j WgFYSzXzNKDWnRq41by O4qT0jVetWwzV6hGbuobOTzMpElofCyI4liB 4skydDyob3AF7f7JjlkGG5Pf4CnP5bAVbYXj1VjzNOHjJpeN51K7s7f28VvYyzBK7Uq3M ymTC=w1158 h651 no

vmpGBnPN g1n 9CUz6XUutckW8 GsqPdbe20GpU7CJE qvfQmHQWy467SdoqMkuyk3yACor0OsvnJ6emPDEPNEglID PxEkE1YropYRAz27TJOsNgC4r3u YcyWIT8PCW7KUASDA yg cqv6tKQtZqEF4G4S9LiJUnggXFULtpU gSJ3dRTVG6x k83o7GjhO5yXdeYmaip5vWpbbZE6ltbRLgXFZgHuUn4thjxYU4QPzfeOPFfVrY9wXL4s117gWJQPiNmBUJ2AlSPkS9kKixcxDuQmEuPxrRRPVg5Kcj GYq7TkzBo biyL8DQJ4rgpjulp2d60AJO2xImE9DCL8x2O0tq1Xg0Vkouf98f3fg34xp6rgnMNR3IaCXPSZfTW41A7n yMK T6a3gBQhmfYVNBA8UqQJ 7eO 9MEVkLvEi3X37qxj5B56L7x 5ExPIi JB6Mo2nDvn74AGuA7ShnKajtO6RxuFBKP1 tOFPIP8G6FGLuw7QIqwV bLUnKYljgw6pnwaom CeHHja uuTkxMtskEGEAUa5ALg64FGm6aulDoJShM4xjCbBeds3G4zTRvC QMolV4BYe9 vF0xfqIIs7iW2I3enn hXH UW9r5ZxUe3mcR2glEfZZ57 bUSuxcmbvL2V4mGXmVPtTgWX6ieumJrIpAL4alNgcz3BPpD0ucjCWV6B2xylUYI1DaMCVDzT3fzmW ZXlGOEOcU=w367 h651 no

JOVl6kpTsyc6UpSHnKBEzANc8s yBtF9rfQkcXgBqGcWuk9l35Rl9ytpBCL5TFg7tGYAhHsEohyNoyRoO SvCGX4d32zEKlk0sq6USPQ7pinoiLQ9O7K rN0j l5gxnoSrJNVLLqBD5X NlNVdaDyizppM1AWdP52lFFUbymVuxsFfMv8n0I PYYfGXoJhn81dqD9Re7MRV5Jza P6PpmFeYvG9W4sS6DPbCC yQ lbYXjPXpFTxW9nTVRUKW92ParBZkBqC5mdmL5Bhhe3wNvP3P3QWdpI87mPKK8RHG NoJ0N9Z6cmWxXXEMh3Yas98mWi4 IE6dwQVVfewebgvNbjLllGmaT3WKYS3fakKnz9HPhWfCBS kLQpEKr9NQKK0e52hctEl3wK2Pf5zyWdrY2bCbaTD 49gECwFSwNwDP1MihInp2 GIRY1l4Gq6lbNwMTOyJPiu2M WXOVdFfIyC89iL71Ip07Uf7i12 mGsy 49 QEa1AberFPD177SNARqjQmvlbIuPA C9HdkaqJN0VtdysIzECIIouMIc3wFsgTEhL6BI Psk3etV1bu3qjbUMc5crBUq1n6PWdM9J1oK2erHttnihrR 8letMAKMBkzEnbV56JQd P73RTDENdW lUMbS9aO1rPZmVxCTGx8wUyMeeM0aQIgt4 qsYFjsrM1VL7kyUBNOXYlEZvouS44KnVzzTAsQDLYv hNuH=w367 h651 no

Xem thêm: 

Đơn hàng FYU Nhân Lý

Đơn hàng FYU Nhân Lý

Đơn hàng FYU Nhân Lý

Đơn hàng FYU Nhân Lý

=======✨=======
===  XƯỞNG ÁO ĐOÀN THANH NIÊN  ===

– Sản phẩm chất lượng, giá cả hợp lý –
– Chuyên nghiệp trong thực hiện đơn hàng –

Xưởng Áo Đoàn Thanh Niên tự hào là đơn vị đặt hàng Online áo đoàn đầu tiên tại Việt Nam với hơn 10 năm kinh nghiệm chuyên sỉ, lẻ các loại áo đoàn thanh niên giá tốt tại HN và TP.HCM.

1 những suy nghĩ trên “Đơn hàng FYU Nhân Lý – FTU

  1. Pingback: Đơn hàng ĐH Tài nguyên và Môi Trường - Xưởng Áo Đoàn Thanh Niên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *