Tag Archives: nhiệm vụ và quyền của đảng viên như thế nào? Đồng chí cần làm gì và phấn đấu như thế nào để trở thành đảng viên.