Đơn hàng THPT Nam Sách

thpt nam sach

Đội tình nguyện THPT Nam Sách trực thuộc trường THPT Nam Sách (Huyện Nam Sách – Tỉnh Hải Dương). Ngôi trường là một địa chỉ “trồng người” được nhân dân tin cậy,  xứng đáng là trường trung tâm của huyện Nam Sách, thuộc tốp trường THPT dẫn đầu tỉnh Hải Dương.

Đội được thành lập với mục tiêu giúp các bạn học sinh có cơ hội được trải nghiệm, làm quen nhiều hơn với công việc tình nguyện, biết dùng sức mình làm những việc phù hợp để giúp đỡ người khác, gắn kết xã hội, phát triển cộng đồng.

✨✨ Đơn hàng của Đội Tình nguyện THPT Nam Sách:

Loại áo: Áo Somi Đoàn cao cấp, mác dệt
Chất liệu: Pangrim Hàn
In: Sau lưng
SL áo: 65 áo

✨ Hình ảnh đơn hàng:

E6d9uVOh09C1hRhqFdorLeiY0IsheQWsBQvkKtb3sX4E oZfATjNzP32HRQ QrBysGUmZb6viBFLKMPx9HaiymIVZXlMR mtCf7PSbYgDGQBde5I EbmVz0j4i3tSvddUUSEkeS01X8TC a72Na4s737ixVMrxdZw0pqn3CY5jMAaIvX26Ke9Ak5chQL2vT Y4AtX9eUHjkkUZbjV81seaEIAlbnYf1xl6EVWgFFUWrKjNjJDrkwxA8Ciux 0Nidr1cqFGVTd2QzIIDtZafSb rT9R6fSm5K6gAr40V1 eD3zEe2wfR2tgcVCF9IH5axpydJwhARGTNdNfav5IpwMD6U2JJwMo728Mgl9j3asPJkZJwTqpg3RovVb c7EG8y 1Jq7ASOC0RqYGFnl0DMvtJ2R0SfeR6a6bANnFMy7 Hpyut9 S78l0rD1jF6YU5Eh3 YVA1nrErpDYubPtyoH t5JJBIyr1rhjbQeFkSpRV7lSoYoYDE8WYnwN3NtDwO3qbk2pojWUW3iHhQtblZRhdevDeEbUPPv1rKKN2C9abVRarCNaoIpdkykHZzulm6O1Kc 8elrmuDvl TTMJktTm1Qr2tHCimvwIygx76dZAbLETvfpRnqhvAHvsLXipYaO EG1av04Bd0h sby4iQH5tugfpA2tgWOP8i042g zLZb4X8RQJE1UaCtKcEq6ynDeMlms tz7lmC5Tvwa369=w885 h651 no

Đơn hàng THPT Nam Sách

Đơn hàng Đội TNTN THPT Nam Sách

THPT Nam Sách

vkgI97PD6MLJm6GWQIhuOajvHe8hh62AaXB7vxtIi8nZCh8dXb6rLPWHg3ipCIhVdmyDkCNKTn5NPqqeUD7PnXycsIe7 iQciHD8WPItx6STN9Yimt4VjFVtnHpl2tOnAqoOpdf3p6LgVIPOuCGdUnhGfjf63VINmt227GCUzN2t04DIBgFBLkJ0ZLDxjNpjsRQlDFETzRHNtIcJRyl3vR Lq1RwZDW0l2xKjSmTLMQJUVbtOnjngriJ v9YBWxTikSyDGvxGUd1epk5DXv235j75eQdyCV pk IRm3uQXuVuiabADyQ hNv6cTO5UgHgeJ0ghBlNju1vODgXQKrqiq33wNhCus8CP8SsBHiOZn9akdgPGGNv98iP4OSgVQzpL7ZU 1VHEbYcRPBfV4qmZM qo7ghcomNV bSnP2XoAK3lgUNydJ75vkaNx6GysfOJeBcFFZuWD62Q12BJyU7RZ64U1 zcGgyWjuzyCItZpV1vD7w9QuaWd7kmJie8zs1a8BCl35Vgu2irVr8PyX4L5ELs8PfK93MI5Hy7AOlggTVyH0pSUXrUPfZ N8Cjstaidd7wcgFsPVxKF4OcTAgztsINXnl5LabfIq9wCT2XjCCyy1zH iX7KCZFFikw7iXp7gVi63IxY7pXv7kyoLZjvG0vs542o80O6idtwE5GC8MnN 0IDSLsi 2Vn2k nnr5VilqZmYKbEytMXHnvNC3bm=w1158 h651 no

CQdIOnV5olovk 2xofUqAYt1rEPqMkprSWejqWU1EoS7PWEnCRKzl98JyRCcbVMNVxIpxI TVCy2OCJY2w7AUxVSI 3Mws7kTOkDZ clojyOvjVD1 xcZbjiv9Vl8nXbpg0DSPrMGcOLrOO4B7x5FdiXALwVkfLArvuIyw0nYBeKzGAL0WzB Igil4mXYsMEa D5ksqQvwUeQTCA89Yxh4PU8MCn571zgGFuNxt ZKU8NCNq8ZP jCQ co4NaK8F4MdG5GZzdOxf5rn9jGIBI2kjizziTtwb9a0CPB4DdeyzlDn4julPmM1sH Z J8fHb3lQaV5l98eUu0fkliG wKFoaOVhuPi7gQtnPCJGXe 9DuEFn6oTRuU97H0DIZk8L6uP1Ygvx1Jn0X3 b9dyG5xvSWR7Tp4KCtou8zkuZZ0b7TOivfb5uSHeF5iezEIuwxn9BLG0MaG6qIVvCp1Nxdc8yucVuInejU45kxdnm9gusPY3qTPMk4 NGNREvX3RO2fLX9ald4rWuh37LAMuIN8uXwmheufvUW3mF W6Na44k0Mt6OjkraPk4rkev6cegCRig1bnf T YNRTxxl Ar5ugJcH0NROT5Ec83ngF7TztPEir r5tni3BqekGx01L26mgMBY3RX6BvUwp aOqvApDttwk CBiQWStaeZIR K9otcMLiPUPTXRSLjF1UqYluVf jtRl5ANN216pnwEM=w1158 h651 no

Đơn hàng THPT Nam Sách

Xem thêm:

Đơn hàng FYU Bằng Mạc

Đơn hàng FYU Bằng Mạc (FTU)

OwnFPKcIh I4XHPWe PxEnstBkKgDmD4032S5VduXXhYpmxbW7TZhoLUEcpxIChwDiOLHbgvr0dkkSj491EzA9kbzW2cbpwklXLUy7XNw77frAuDGTdPgg ysdvp4u0aJQDy0KkR1cU 6nb cPTFnLgHn2s896uxe 2Koyf5FrGzlcphI4kj6Ubi3cJFmebWex76nh3TGpUg2fvhb2e9gJt6n llpTkZ4ZaAihjk5hAuj2Edi4fE7m5auSiVDSUK56VyJh7toalqNhEY3q7BsJsNHp7B0LP CAhN1O 0VE3yOHUgsTdDkrGHCw61op9RhcCJbcrH6GlEBwNwwAR1H5eMH06ITjLd2h0H kCB aQCBdw9Kgxyg5aSi63vP5EoBNTl eF FTOoZ7Ydy8pcnKx1FouvUr T gDXILo8smpBxV5LGAJVZfItW2gYySpsAJlmC2lPq7mTQ37nS46iDxvv7McVj1WipabIylPS5Eovcc3mj3MXjttv0NYdJG tvYgUeML8Xya 3MtwscJ5aoVNAWW84wdAtNsXIdZpy sLBLUBk9z74GH RNUtk5JoJF 4vfvLSsaISePAVUvbk5u0P4ZMp1zDX9ev 9BldfRp2BVzRM7h8Fjwf VyX1oDqPhAvkbCVVMN0zZkmd5XW2W5pxwQkjy8OcQjv6B5eh6Wk xWTgTqmF3XeeFyDhiEfda1Wn i8SX JbNn 9uzvwQ=w1712 h963 no

=======✨=======
===  XƯỞNG ÁO ĐOÀN THANH NIÊN  ===

– Sản phẩm chất lượng, giá cả hợp lý –
– Chuyên nghiệp trong thực hiện đơn hàng –

Xưởng Áo Đoàn Thanh Niên tự hào là đơn vị đặt hàng Online áo đoàn đầu tiên tại Việt Nam với hơn 10 năm kinh nghiệm chuyên sỉ, lẻ các loại áo đoàn thanh niên giá tốt tại HN và TP.HCM.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *