Hướng dẫn ghi Sổ Đoàn Viên 2018

so doan vien ao doan 1

Hướng dẫn ghi Sổ Đoàn Viên 2018

– Họ và tên khai sinh: (Ghi đầy đủ họ tên theo giấy khai sinh bằng CHỮ IN, VD: TRẦN PHAN NGỌC TRÂM)
– Các tên gọi khác: (không có thì khóa). Nam, nữ: ……. (Ghi nam hoặc nữ vào phần trống)
– Sinh ngày: (Ghi đầy đủ ngày – tháng – năm; ngày sinh từ 01 đến 09 thì thêm số 0 vào trước ngày sinh; sinh tháng 01, 02 thì thêm số 0 vào trước tháng sinh, năm sinh ghi đầy đủ 4 số )
– Quê quán: (ghi theo giấy khai sinh, đầy đủ xã (phường, thị trấn), huyện (Thị xã, TP trực thuộc tỉnh); tỉnh
– Nơi ở hiện nay: Ghi theo hộ khẩu thường trú gồm: số nhà -Tên đường, Khu phố (ấp); Phường (xã, thị trấn); TP, Thị xã (huyện), tỉnh.– Dân tộc: ghi theo giấy khai sinh; Tôn giáo (nếu có thì ghi ra không có thì ghi ” không “)
– Thành phần gia đình: gia đình mình thuộc thành phần nào thì ghi ra (viên chức, nông dân, tiểu thương, trung nông, …)
– Nghề nghiệp bản thân: Học sinh
– Trình độ học vấn: 9/12
– Chuyên môn, nghiệp vụ: (không có thì khóa)
– Lý luận chính trị: (không có thì khóa)
– Ngoại ngữ: (Ghi những bằng ngoại ngữ đã đạt được như bằng A, B không có thì khóa)
– Tình hình sức khỏe: Tốt
– Đã đi nước ngoài nào, lý do: (có thì ghi ra, không thì khóa “/ “).
– Quan hệ gia đình, xã hội:
+ Bố mẹ đẻ (Khai đầy đủ theo thứ tự họ và tên, tuổi, nghề nghiệp, nơi làm việc, nơi cư trú)
VD: Cha đẻ: Nguyễn Văn Minh, 46 tuổi, làm ruộng tại nơi cư trú: ấp A, xã B, thị xã C, tỉnh D. Khai về mẹ đẻ tương tự.
+ Mục Vợ, chồng, các con: không có thì khóa.
+ Anh, chị em ruột: khai tương tự như các khai về cha, mẹ ở trên.

VD: Anh trai Nguyễn Hải Khâm, 20 tuổi, sinh viên trường Đại học Tiền Giang.
– Quá trình công tác của bản thân: ghi như sau:
+ Từ năm học … đến năm học … : học Tiểu học tại trường … xã (Phường, Thị trấn) … Huyện(TX, TP) ….
+ Từ năm học … đến năm học … : học THCS tại trường … xã(Phường, Thị trấn) … Huyện(TX, TP) ….
+ Mục Khen thưởng: trong quá trình học tập nếu có thành tích nổi bật và được khen thưởng thì ghi ra, không thì khóa lại “/”.
+ Mục Kỷ luật, Năng khiếu, Sở trường nếu có thì ghi, không thì khóa lại “/”.
+ Cuối phần tự giới thiệu, người xin vào Đoàn ghi rõ ngày, tháng, năm hiện tại đã khai lý lịch ở trên; các em kí tên và ghi rõ họ tên.

2. Đơn xin vào Đoàn: ghi theo mẫu Ví dụ sau:

Kính gửi: BCH chi đoàn: Trường THCS Ấp Bắc
Ban Chấp Hành Đoàn cơ sở: xã Tân Phú.
Tôi tên là: Trần Phan Ngọc Trâm
Sinh ngày:13 tháng 03 năm 2002
Sau một thời gian tìm hiểu về Đoàn và nghiên cứu Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, tôi nhận thấy:
– Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là tổ chức chính trị -xã hội của thanh niên Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện. Đoàn bao gồm những thanh niên tiên tiến, phấn đấu vì mục tiêu lý tưởng của Đảng là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.
– Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là đội dự bị tin cậy của Đảng Cộng sản Việt Nam, là lực lượng xung kích cách mạng, là trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên, đại diện chăm lo và bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của tuổi trẻ.
Vì vậy, tôi làm đơn này xin được vào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Được vào Đoàn tôi xin hứa:
1. Suốt đời phấn đấu cho sự nghiệp dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh theo lý tưởng của Đảng, của Bác Hồ vĩ đại!
2. Nghiêm chỉnh thực hiện Điều lệ Đoàn: luôn luôn rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu người đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh!
3. Giúp đỡ mọi người, luôn luôn xứng đáng là người bạn tin cậy của thanh niên Việt Nam!

Người làm đơn
(các em kí tên và ghi họ tên)

Hướng dẫn ghi Sổ Đoàn Viên 2018

so doan vien ao doan 1

SỔ CHI ĐOÀN MÀU HỒNG sổ mới, giấy cứng, in màu đẹp

  • Khuôn khổ: 19 x 26 cm;
  • Số trang: 72 trang cả bìa.
  • Giá bán: 15.000 đ/cuốn

Sổ ĐOÀN VIÊN MÀU HỒNG sổ mới, giấy cứng, in màu đẹp

  • Khuôn khổ: 14,5 x 20,5 cm;
  • Số trang: 52 trang cả bìa.
  • Giá bán: 6.000 đ/cuốn
cờ đoàn
cờ đoàn thanh niên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *