Đơn hàng FYU Mai Sao – FTU

FYU Mai Sao

Đội tình nguyện FYU Mai Sao trực thuộc Ban Đối ngoại ĐH Ngoại Thương (FYU) được thành lập ngày 09/11/2017 theo quyết định của Hiệu trưởng Trường ĐH Ngoại thương.

Bên cạnh công việc tham mưu giúp nhà trường trong việc quản lý và tổ chức thực hiện công tác truyền thông, phát triển thương hiệu, quan hệ đối ngoại và thu hút nguồn tài trợ, kết nối cựu sinh viên,… thì Ban Đối ngoại ĐH Ngoại Thương (FYU) còn có một đội tình nguyện năng nổ, nhiệt tình, đã có nhiều chương trình giúp đỡ bà con vùng sâu vùng xa, tổ chức mùa hè xanh tình nguyện với những hoạt động thiết thực,…

✨✨ Đơn hàng của Đội Tình nguyện FYU Mai Sao – Trường ĐH Ngoại Thương:

Loại áo: Áo Somi Đoàn, mác dệt
Chất liệu: Lon
In: Sau lưng
SL áo: 50 áo

Hình ảnh đơn hàng của Đội Tình nguyện FYU Mai Sao – Trường ĐH Ngoại Thương:

Đơn hàng Đội tình nguyện FYU Mai Sao

diVxx1J mcHVnarh4nnEGzn2cmJyUF8Fzme LhhAX662jJyz27SyrPdyv HRi0m7B PmTxpDbLlgbn5CV5dlIN41Ex5rPQmoTf8Tz585JfdUTzio0rp3zFLtlWMoflgKRBycu6iZCW91RqsZx6FeCm2b9TwbBJvm2JgdeFBajj4Xz7XpDUWPYNkBApzhpecfJWSWZb02UpGh 05cy0 zo0 1ulRVdfJbG2DkfIMaGIkEHwjnITHFFtuDWHhoQEfb ZnbKetkqjpjj RfPM ciM k21bM ssP6Ik 2T3SOnpDEmkuXbP6Og5OVl3KL4Q93o8mXSei mbt8JTKrXl7b r79DgogUyZq2T7uJ GNd51SzMKLW A6pD okyKGONorUF6DL 9P Mi6AyGZ1qs9aWm1N3rTBsLPxwqI9GebmgLKlMd5CEhpSrrE adtX ecDMpSEa1OZx0bniL zXuRK98p mD51Sp4rEa2jKXWOVnrlUxIRkjyn8GvV0op2NvSrpCV1m I3MrU87FYc1cURtfZ74pf5jFP7lBi7xnrUjlp8fB083dDfYMF 83VImWcEMn8f3oBsGWWzIG895tlt6btKoM4zzLeQD21qxdxaUZnjZLT9PrJxNsylUuiiGdiRsEWZTJNwgGHTsx5UHVv6H318PAdSm89bpYhmefhCNUekn9tv69z4osUzTLnk4ZLX6LeGyBPyLeOH 3B 1cuDno=w367 h651 no

Đơn hàng FYU Mai Sao

bgJA7r0SEaLuPDov3Rwx spIKTZDaRi9 PW40emOMAC8n7EPLwoEXaITXPYv R0zLkGdZG9qDhf4cGDVQwNw7uNI9Hl0P GOGVWCc3sDzsa6IGjeM2fP9Hktb9SNitnCqOMAiSUnLMqe oSeXF0mhfraH5RYufVQeOJ8RArkU7xp e wVvTM9 nMk5Tf7vpiPW cyIgvu7sFbA1SrDnU7hv3cPaSl9ngqGwVyuTW1S84bMyt GUnwy03r4h GhtIl8DQGMB3qiUXX5WOdpP7UiepS2rgrbf9HJtHP CbjSTqf93Uw v1PuBnvpi09rylRBc73Raf ueOPOq8QJORQwF9xBzlKIEjoL 0SVqrDesT849GjvRrceV2a28iTmFeU4eNSamRytMeGjf wjRRMJsyvXyStn6 2AhEM4l Em tPRAppYlA4nnFOHKtJNoQxYSdDs7unKSZYLDkZUBs8ON vPxPwuAl6K8d7TsIMCoz93P699 H5WY1k1TXdTk9DlhAfLG qJ0MThLaIGviDYwuZd1kyKivT2oWVFod9NRRojvl5r4 vH4FnkzgLNJ2dFH02raqsLzB0AtJSRwOs 6aYy qc7rUrjYqrpfucm391u2 P7pCs5BQKwSDxOR7ENPWfnC2faqYHO1zzNoQEEUV1yNzPuEdMWXaaYAWiSgagi0cVpefypTXDCo sdR8F52XbmgSv7hecFJG3eZ994K=w1158 h651 no

Đội tình nguyện FYU Mai Sao

WPPwbxLFX5FeFDzSfDAJuWcLARi0WDp6DXvZwfRz0kKgGQXDNxj 1NGHy47BKc19cQTzTR366ltUTvZ5N 5DZNB2dkDgjXHcEXFJgB0m1DNRd6hT rhLxeBMXg8SSC1Uiuq4ywLPq7m AwP3CtKCvUQTa540s7U thKy2IFjKOV02O0ZxHv8c4CPcD21cUn40 cA6xGSGjGNudooqX1 LxgFAhYnqeGu6kjpw3koLHNyH ZGxcKCGNsDdcJvp7MEVEPL9YLQkQcdYT1mFBrVS2RUH9bRAlkt1lvMVw3QiM4moAGKKjSCStv5E0J 28vLNqQ3F8CAq31iv9TMfq1oK0YcqE4b4 I7KJ5MCLcb5AmqBd nVb21emG4vpAvuHb rYwQH7JouF urC0K3Gu JskLdzJdei4NRUKwKv gsUxCwiLfNCnhpueJOpO1381zwsf qEgwyE2d2qbHJMx5kmd4iqe3lYW7DcSEVD8T4Gfj1qkP4n vlW2Dfg4UHqF4ZYGLBQr2TLBC82H2VmHCJ1XQ89cAMhs0m9fIDppbeT7zyboPVFz5iZBBiXjzlnEgAR jPAkpZMSWZe XX5jtc62fQTW98x0cL Vp6J1C7AF3zO g zMH q1ksnDGXql730KAJRo K7 Fq92h9uKDUq4cMbFgkwzLNJ0PLnueb9VsnlAkSMJIx4JVttJ 0Npxi5Zp25aj5oXRMnN3tR9wglgs=w1158 h651 no

Xem thêm: 

Đơn hàng FYU Mai Sao (FTU)

Đội tình nguyện FYU Mai Sao (FTU)

FYU Mai Sao

=======✨=======
===  XƯỞNG ÁO ĐOÀN THANH NIÊN  ===

– Sản phẩm chất lượng, giá cả hợp lý –
– Chuyên nghiệp trong thực hiện đơn hàng –

Xưởng Áo Đoàn Thanh Niên tự hào là đơn vị đặt hàng Online áo đoàn đầu tiên tại Việt Nam với hơn 10 năm kinh nghiệm chuyên sỉ, lẻ các loại áo đoàn thanh niên giá tốt tại HN và TP.HCM.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *