Đơn hàng Đội máu Ngoại Thương

doi mau ngoai thuong e1600401034480

Xưởng áo Đoàn chúc mừng các bạn Đội máu Ngoại Thương – CHC FTU có một chương trình thành công tốt đẹp. Cảm ơn các bạn đã tin tưởng và đồng hành cùng Xưởng áo Đoàn.

Trích Fanpage “Đội máu Ngoại thương – CHC FTU

[MHX 2020 – CHC NHÂN LÝ] – KÝ ỨC TUỔI THANH XUÂN
Chiến dịch Mùa Hè Xanh 2020 đã chính thức khép lại. Vậy là quãng thời gian tuy có phần gian nan vất vả nhưng để lại trong lòng chúng mình đầy kỷ niệm đáng nhớ ấy cũng kết thúc rồi.
7 ngày – khoảng thời gian tuy không dài tại mảnh đất Chi Lăng, Lạng Sơn, đội CHC Nhân Lý đã hoàn thành xuất sắc những mục tiêu đề ra, đem sức trẻ góp phần giúp người dân nơi đây phát triển quê hương.
Dù chiến dịch đã khép lại, nhưng nhiệt huyết tuổi trẻ và tinh thần tình nguyện vẫn còn đó, chúng mình vẫn sẽ tích cực tham gia các công việc tình nguyện sau này. Và hơn cả, những kỷ niệm nơi đây sẽ trở một phần hồi ức thanh xuân mà chúng mình không bao giờ quên.

Hãy cùng xem lại những khoảnh khắc đáng nhớ của Đội CHC Nhân Lý chúng mình nhé!

Đội máu Ngoại thương - CHC FTU

k7ZTGu8V Ku2MuozEtUe4XYkYcWr Xi uJvbA61pw5IB7CdfBkWbzcvTXIX65G0HPW5ORtXDjTWK1XT4Jr16p16gOEgd6OQGryJMQpnUF7FjNSHa NK8kepV45G1rMjo4Oz9fMat4 0F7ZPVDjAUuRlxKVFeKzbKujafpTkO3iYFL2vDXmrMXT8ZQIGT3ddatBd9oKUwLe3Nf Na4TUHORNlFEtdxNJd8RJGDllpGxAH7QTg032CdCdI6wxB7dz41 ACzCcMDFWMaH8d3LHqUiRfSxNExw5lTES4yeSzkGyzXKiCGyS ALyntma7dLa8ni8O3gECjt0 Naq5ZP2w3xowtfHfV3lUuXvafNLqeCxsq7yKXu26OF ngTvJ6NMcO9mynnlptfFQK9o62f6e6jml8vmrBWqN4thKS8S8UfZdBFIXDbnfrbuKufXP y7mCt76NLbNYoTg6qvUgqNFCDHypLcoMJhq1tE sKfT r6BPM lXhjLhFjwVMD4n1Cb5vBtFlCgg9pBLiT6jVm0SgHdGGAsVrBXKu8Sw1I9PZMOzrT0vxopFPfP M7vTkSpHDOPotRTItCpbkAR0PsTgAgp42sk1q96jfwOgv29irFB9d qtLEzTmWywqKEJBTYieOsC34B4YKP41asSgB0md8 vBHMs64y00WkBoYn mM5a7i9TKWhrpExd2J8=w1250 h937 no?authuser=2

Đơn hàng Đội máu Ngoại thương

5rGZ5SJYb7gQjXFyYPK 1ZruziW9LKIwsRPvEjNVlEoq2rELEy4YhCMvPc4iNb5YPO1vYn7MCVZ8I8vSLmMy9iqJdJeAOanN6SOmFGTDOrRbkCv75iwUn voHhDHirWFMys8SdPRf5ArsVgYC4kaonuPl2UR xJAg2XeYhqQnRrSbaJashh69oCe0c2TckRegSzDrU46PbdF5kxCez3n3Jr8ShatOmel U5M20ZCZKsqPdyewDKuOcEBkMUgl4JY6tgtKqZJY0X WTlt8kVoV3XuB0QVsIlXkCCNAe3Ab b3rCwuV6V2YuwAtSytt7EM5uGcL5X0ytN pOJP8GNNJFfntsxqf1iB8wOe G eGoiXl6dMPfRHnQ7iZoWU RnUi3xOvcZeqN3Yd8OiAu15BXo95NhQOpqR8FAxfLFJt7dRn5W6LoDvUU84OPJq1IqttlQvhlzfalYzxcTjRoUJx8WHWe7Q vurSh8NB2ZmpeRgm7I92zsnHCy0AQkt8ERMKCoMVXXleAVew59r0Reih ReU6Q lNhVdyOTtDlUqRdXP60bC2Vdd7TSpBHiWLJy5gxcTPycdnufehnO A dGxpem1zXgT7i2E8U EZFwvQT22xfW6S1IuncXHvRpmhw5qQRCZtHJ3rsxUOr77h wtfR5ddiTEEOVhLP4fXRZ1 JL9qRhLrx ZsNSmdS=w1249 h938 no?authuser=2

2BQkKQXcI6FudfRs489RiDmszPyXbYfemehhp2Yw nfLOLMLZhuITV5GSmWIN9N1wCoGUJParEBcMtc0XWUliRUYuzIXUqZ74BKZruczBhxozHZEtxBNOlYHCIJD GM 35urFLu0iNmYrelEVLlRiKIup drb0YM58008YHCRv 5z2n5Z5m6hQmRED3aoyo69oTsuEsAgHT5kivuCp0bTMX94f1 oPvlIX0ORZ Ljo5QYBTPl6hzUQDQBQuC6HIpUDq7WHwa8qdd0w4bVhZg4WR8ECG Msj0OgHUBAnJ2YGA7Cpivc1yQqwKnFHin2ArobKIYKGlO1zZusjMJJkW4eCcW qKW12 0wOwZquYOKoFLEXtguniEhARWHU22dSvpA2RZphOCWkKwdfUbwaSIwVXp9LLljRmRORbvcUHmW5H0qP8UbyoBsYTyP4NobWRW8IADVN1N7V7tGnoKC7UcoqlUQgiuXMQ6R3F32SRYKb0SMxsPbhtq8Sr6nwgBf8AonzGLYxn7fEWL6ATf38ZUqBpYwVkDzkhuLGuVaTRud2lUUGTksqFhxlTkDK LFX3j6P uAK6JuFXlRwG91lMS8f9Q8sD79Yrl8p6S9Hr6VauagUpHxy4lsh25c w7C7l4Ef8PcNsf0EEqiizn80V60PRfM zQcVbQ0ensFrQ2SUs5wlBdeHlNwMal1f=w1666 h937 no?authuser=2

Mùa hè xanh Đội máu Ngoại thương - CHC FTU

CHC FTU

30gIQO74MZk3KE31MNhlzjw p 08FAOeruTanfHUfMc4PsVvuEs SiO5SkwqDamciqUWd22i6CXPHv469pvIbGBGSSx7iQ VqqjKwYFwN z847O78Wv8cBpAwtN2oUx o PVUWIP28kY10gQJzc9MTTfwxZK NHDthsk7oGErGTWFCGTxxnFkQ73HpfCrmMbWCmLt8KXX39 ukfuS8 oT4tfqkR5e6hh5m5T8Hf9Asky7xi5coVVll6nE7zJerTSd6GmsKqrgIfysSGXQC2wEcK 68zuopAfzSbfR92TUpyI LONrkDZkV8EgYVJ8fo1xqQXvrSuAoIhZU4QeUYDC0Zg4545d3mMPalVvFuc416MxdHx LjwFp1ewmFzo5I6v7 bnT5yVZg0GOUirN6OIV5mOkbHnLIG4WNwbpzAuFaCpoUxxph6M0SmBZNKb6s1zDWG3Hciv8HJ7xssxHFjGL99Wg2BUfh GasZ63p4ps4LhxVe9I8LmRfAsgvfTEfSmRJQi2c1zxkx HqsU38lGFrjfTyW6oHrfQ0XnKDnPQzMl0Oiahc07zMUrDbBdl2eeQM88VquduEvPuSq2MQ 6IUm 6sSgfH755R3EQO7fnpRwmlC4HV1YrHgkVOnGX8ILt37qL5hGGDA8Z0i831QgN14NlWI17QKPXj4WqmorV4ujRNIZHLxpKud2zs=w1250 h937 no?authuser=2

Tham khảo thêm đơn hàng của Trường Đại Học Ngoại Thương:

Đội máu Ngoại Thương

dAO Gx9xnSkcw7ln1ZFYFzmQyJcumOl687wRtM1OtIOC3AIXmO7tA4hZ0mbZ gykz PorvGwlcPUVBt0oo5nemO2zt3izJh5qlb 8SDkrcK6YJAGSSVyK1MlI2 VmTgkGiMxlP8FjEr6ak7DT1vc0OtqUa6v73vMtX3q2Nyw5 MAqLTxBRzc2EP80eihSgduk8lPPv r887Gdyq4gWf9H9 mbrTS2iyS8EaX4Nwtj4gEibA4hjYl7h6XFBfYGhJNk2yd8JtNMh2vYf2YfFjnoQETn8dSXNZrrE5cRqYYjBfx2C7tTgR xRO2VazzNXLFpZE6NR1JE ziV9QsOrxS3tNtnzlWXsQOIBWgd777Cv 9UpWr46f332IH y7NHUVrm4bpMebvVxBbhOwS7mLa FSCYulkMFOZqvynO7RlZsan5KNOoU qcbj7q3RssKqsvwEuo911iA33TNxiXrG4L p5fBwXTHgWqCFhKNWw54DUA9o0sPtYMsAgHh6wIl8NoFiA4xxaMrHwzDsA9epafdmYp9wjopzduRPL6HyXPFiwg7CBDpKswcXu5EnJqbLedlqgkW1cYalXYyj ggGw9WF2ktLFe gw KcyPPj4 AIYzPGkj4lnYUE i nhzJq0qAtF6MmGOlAS5LOywFFdYLcMA8S4AH8aHQV x56yWuqxNKNyuoAApHXTpxA=w680 h937 no?authuser=2

=========✨=========
=== XƯỞNG ÁO ĐOÀN THANH NIÊN ===

– Sản phẩm chất lượng, giá cả hợp lý –
– Chuyên nghiệp trong thực hiện đơn hàng –

Xưởng Áo Đoàn Thanh Niên tự hào là đơn vị đặt hàng Online áo đoàn đầu tiên tại Việt Nam với hơn 10 năm kinh nghiệm chuyên sỉ, lẻ các loại áo đoàn thanh niên giá tốt tại HN và TP.HCM.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *